Ministerstvo > Realitní činnost > Aktuality > Informace k zasílání dokladů o pojištění realitních zprostředkovatelů v r. 2021

Informace k zasílání dokladů o pojištění realitních zprostředkovatelů v r. 2021

Doklad u uzavřené pojistné smlouvě je nutno v souladu s § 7 zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, zaslat po jejím uzavření nebo změně základních podmínek pojistné smlouvy a dále také pochopitelně při změně pojišťovny. Základními parametry smlouvy je výše spoluúčasti, limit plnění, případně změna rozsahu krytých škod. Není tedy nutné zasílat doklad, že smlouva, která MMR již byla zaslána v předešlém roce, beze změny pokračuje dále, neboť byla prolongována zaplacením pojistky na další rok. Do definitivního ukončení coronavirových omezení pohybu osob, tedy nejen samotného nouzového stavu, MMR toleruje zaslání prostým e-mailem na podatelna@mmr.cz, není nutno doplnit podání ověřeným elektronickým podpisem. Právnické osoby by měly přednostně doklady zaslat prostřednictvím datové schránky.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena