Ministerstvo > Pohřebnictví > Koncepce a strategie > Přezkum účinnosti regulace pohřebnictví

Přezkum účinnosti regulace pohřebnictví

Kontrola respektování zákonné úpravy v oblasti pohřebnictví je zajišťována podle povahy věci stanovenými kontrolními mechanizmy upravenými zákonem o pohřebnictví a dalšími právními předpisy platnými na území České republiky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena