Ministerstvo > Pohřebnictví > Koncepce a strategie > Péče o pozůstalé v ČR

Péče o pozůstalé v ČR

Žádná součást státní zdravotní a sociální péče nevěnuje systematickou pozornost pozůstalým, ačkoli velmi často trpí sociální izolací a těžkým psychickým strádáním. Nejpotřebnějšími pozůstalými bývají staří a mnohdy zcela bezradní ovdovělí muži i ženy, zvláště ti bezdětní, ale také pozůstalé nezletilé děti.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena