Ministerstvo > Pohřebnictví > Koncepce a strategie > Návrh vládní směrnice k pohřbívání zemřelých nakažených infekční nemocí II

Návrh vládní směrnice k pohřbívání zemřelých nakažených infekční nemocí II

Do druhého mezirezortního připomínkového řízení byl 16. března 2020 předložen návrh textu Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhajícím Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s nakládáním s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí po jeho předání pohřební službě.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena