Ministerstvo > Pohřebnictví > ČSN 49 3160 Rakve

ČSN 49 3160 Rakve

Pro podnikatele v oboru pohřebnictví, obce jako provozovatele pohřebišť, tak i pro širokou veřejnost MMR zajistilo bezplatné zpřístupnění všech tří částí normy ČSN 49 3160 Rakve, jejíž tvorbu v letech 2013–2014 iniciovalo a zaštítilo, a to ze zákonného důvodu v souladu s § 2 písm. k) zákona o pohřebnictví v návaznosti na § 4a zákona o technických požadavcích na výrobky.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena