Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Revize Čl. 6 Štrasburské dohody

Revize Čl. 6 Štrasburské dohody

Ministerstvo pro místní rozvoj se připojilo k návrhu Evropského výboru pro právní spolupráci Rady Evropy a podporuje myšlenku odstranit požadavek zinkové rakve pro mezistátní silniční přepravu z Čl. 6 odst. 1 Dohody o převozu těl zemřelých.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena