Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Pro správné nakládání s nebezpečným odpadem

Pro správné nakládání s nebezpečným odpadem

Určitý odpad z provozu pohřební služby vykazuje stejné vlastnosti a rizika jako odpad ze zdravotní péče. Vyžaduje proto i shodné nakládání.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena