Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EU

Pohřebnictví jako první spustilo Jednotnou digitální bránu EU

Jednotná digitální brána propojí systémy eGovernmentu v rámci Evropské unie. Jako první mezi českými ministerstvy v tomto propojení uspělo MMR s agendou pohřebnictví.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena