Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Oblečení pro zemřelého v karanténě

Oblečení pro zemřelého v karanténě

O převzetí, či nepřevzetí oblečení pro zemřelého s podezřením na přítomnost koronaviru pohřební službou rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena