Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Nepatrný majetek patří státu, nikoli dědicům

Nepatrný majetek patří státu, nikoli dědicům

Otázka, kterak naložit s majetkem nepatrným po zůstaviteli v případě, že ho odmítnou vypravitel pohřbu i dědic nabýt, má odpověď. Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že náleží Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena