Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Německé hroby jsou nedílnou součástí pohřebišť

Německé hroby jsou nedílnou součástí pohřebišť

Rada vlády pro národnostní menšiny a pracovní skupina pro řešení situace německých a dalších hrobů při Úřadu vlády České republiky jednomyslně odsoudily způsob likvidace letitých hrobových zařízení z hrobových míst bývalých německojazyčných obyvatel obce Heřmánkovice v Královéhradeckém kraji.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena