Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Náhrada pozůstalým se zvyšuje

Náhrada pozůstalým se zvyšuje

Novela zákoníku práce s účinností od 1. ledna 2021 zvyšuje částku náhrady pozůstalým, kterým vznikly náklady související s pohřbením zemřelého po smrtelném pracovním úrazu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena