Ministerstvo > Pohřebnictví > Aktuality > Mezinárodní Dohoda o převozu těl zemřelých platí pro ČR od 24. února 2012

Mezinárodní Dohoda o převozu těl zemřelých platí pro ČR od 24. února 2012

Dohoda o převozu těl zemřelých (Štrasburk, 26. října 1973) upravuje pietní nakládání s lidskými pozůstatky v případě, že nebyly zpopelněny a pokud byla potvrzena vůle ze strany blízkých pozůstalých převést je do země jejich původního domova. Ratifikační listina k Dohodě o převozu těl zemřelých byla uložena u generálního sekretáře Rady Evropy dne 23. ledna 2012 a v souladu s jejím textem vstoupí v platnost dne 24. února 2012.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena