K problematice zpopelňování rozměrných lidských pozůstatků

25. 4. 2018

Krematoria jsou zařízení určená pro zpopelňování mrtvých lidských těl (včetně těl s nadváhou), exhumovaných ostatků a anatomicko-patologického odpadu. Jejich běžný provoz je regulován zákonem o pohřebnictví, emise z kremačních pecí reguluje vyhláška Ministerstva životního prostředí.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena