Ministerstvo > Cestovní ruch > Seznam cestovních kanceláří

Seznam cestovních kanceláří

Ověřte si, že subjekt, u něhož si hodláte zakoupit zájezd, je skutečně cestovní kanceláří, která je řádné zajištěna pro případ svého úpadku. Jen tak máte jistotu, že o své peníze nepřijdete. Provozujete cestovní kancelář? Zkontrolujte si, že jste splnili své zákonné povinnosti, které vůči Ministerstvu pro místní rozvoj máte.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena