Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace pro profesionály > ADS memorandum - spolupráce s čínskými touroperátory

ADS memorandum - spolupráce s čínskými touroperátory

MMR je v oblasti migrace odpovědné za realizaci opatření vyplývajících z Memoranda ADS (Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Čínské lidové republiky a Evropským společenstvím o vízech a souvisejících otázkách týkajících se turistických skupin z Čínské lidové republiky). Memorandum ADS se vztahuje na turistické skupiny čínských obyvatel cestujících prostřednictvím registrovaných (čínských) cestovních kanceláří z Číny na území České republiky, kde se mohou pohybovat v souladu s předem stanoveným cestovním programem.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena