Ministerstvo > Cestovní ruch > Národní systém kvality služeb cestovního ruchu (NSKS) > Dosavadní výstupy projektu > Expertní poradenství za účelem tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu

Expertní poradenství za účelem tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu

Od července do 15. září 2010 byli na základě výběrového řízení vybráni nezávislí experti, kteří na základě realizovaných analýz vypracovali další možnosti tvorby Národního systému kvality služeb cestovního ruchu v České republice. Na základě tohoto expertního poradenství a předtím zpracovaných analýz kvality služeb bylo v součinnosti s Řídícím týmem rozhodnuto, že základem pro tvorbu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu se stane licence Německého systému kvality služeb (Service Qualität Deutschland).

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena