Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Zákon posiluje postavení osob se zdravotním postižením v oblasti cestovního ruchu

Zákon posiluje postavení osob se zdravotním postižením v oblasti cestovního ruchu

Ke dni 3. prosince 2009 nabyl účinnosti zákon č. 377/2009 Sb., kterým se mění a novelizuje zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Tato novela vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) a měla by výrazně posílit práva osob se zdravotním handicapem. Osoby postižené, stejně jako kdokoliv jiný, mají nárok na rovné zacházení, rovné podmínky v cestování, dopravě apod.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena