Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Výjezdový a domácí cestovní ruch v roce 2012

Výjezdový a domácí cestovní ruch v roce 2012

Český statistický úřad dne 15. dubna 2013 publikoval údaje z šetření o výjezdovém a domácím cestovním ruchu rezidentů České republiky za rok 2012. Počet delších turistických cest (4 a více přenocování) do zahraničí činil 4,4 milionu (meziroční nárůst o 2,7 %). V tuzemsku bylo vykázáno 7,4 milionu delších turistických cest (meziroční nárůst o 1,9 %).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena