Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > V rámci španělského předsednictví bylo vydáno Madridské prohlášení, které bylo předloženo Evropské k

V rámci španělského předsednictví bylo vydáno Madridské prohlášení, které bylo předloženo Evropské k

V Madridu se v rámci španělského předsednictví v Radě EU dne 15. dubna 2010 uskutečnilo neformální setkání ministrů cestovního ruchu zemí EU. Na závěr tohoto jednání bylo vydáno Madridské prohlášení "Vstříc společensky odpovědnému modelu cestovního ruchu", které bylo postoupeno Evropské komisi pro její následné rozhodování a aktivity v oblasti cestovního ruchu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena