Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Sborník - Konference Podpora domácího cestovního ruchu 2006

Sborník - Konference Podpora domácího cestovního ruchu 2006

Aktivity Ministerstva pro místní rozvoj v oblasti cestovního ruchu, rozvojové programy v cestovním ruchu, světové a evropské trendy. Tři odborné panely konference se zabývaly novinkami v domácí i zahraniční propagaci cestovního ruchu, možnostmi rozvoje cestovního ruchu a činností Centra pro regionální rozvoj ČR.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena