Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Satelitní účet cestovního ruchu v roce 2020 - prvním roce pandemie

Satelitní účet cestovního ruchu v roce 2020 - prvním roce pandemie

Odvětví cestovního ruchu České republiky se v roce 2020 z důvodu pandemie stalo jedním z nejvíce postižených sektorů hospodářství. Jeho podíl na tvorbě hrubého domácího produktu země se propadl z 2,87 % na 1,48 %, což ve finančním vyjádření představovalo 84,3 miliardy korun.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena