Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Počty zahraničních návštěvníků České republiky klesly,

Počty zahraničních návštěvníků České republiky klesly,

Českou republiku navštívilo v minulém roce cca 17,2 mil. zahraničních návštěvníků – z toho bylo 8,4 mil. turistů a 8,8 mil. jednodenních návštěvníků. Počet tranzitujících návštěvníků dosáhl 2,4 mil. Celkový počet návštěvníků poklesl meziročně o cca 2 mil. osob a také se změnila jejich poměrná struktura ve prospěch návštěvníků jednodenních. Průměrná délka pobytu zahraničního návštěvníka se však prodloužila o cca 14 %.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena