Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) a Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) podporují získáv

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) a Svaz obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) podporují získáv

V roce 2012 vypsalo MMR ČR výběrové řízení zaměřené mj. na statistické zjišťování u hromadných a individuálních ubytovacích zařízení. Na přípravě Censu se podílely i zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ), agentura CzechTourism a SOCR ČR. Projekt zjišťoval informace i o stravovacích zařízeních, které jsou součástí ubytovacích zařízení (jsou provozovány majiteli nebo jsou pronajaty samostatným podnikatelským subjektům). Zjištěny byly informace o více než 10 000 provozovnách veřejného stravování. V roce 2013 MMR ČR vypsalo výběrové řízení na druhý Census, na vytvoření souhrnné databáze údajů o provozovnách pohostinství a stravování mimo ubytovací zařízení v České republice. Použitá metoda sčítání vůbec nezatěžuje podnikatele (jedná se o pouze pozorování ve veřejně přístupných částech provozoven). Odhad počtu provozoven přesahuje 40 000. Oba projekty končí v roce 2014. K dispozici tak budou komplexní informace o více než 50 000 provozovnách veřejného stravování v České republice.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena