Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Informace o zveřejnění údajů o platební bilanci za rok 2013

Informace o zveřejnění údajů o platební bilanci za rok 2013

Dne 14. března zveřejnila Česká národní banka předběžné údaje k platební bilanci za 4. čtvrtletí 2013, resp. za celý rok 2013. Příjmy z cestovního ruchu dosáhly zhruba stejné výše jako v předchozím roce (nárůst o 0,1 %) a činily 138 mld. Kč. Výdaje na cestovní ruch však vzrostly o téměř 7 % a přiblížily se částce 90 mld. Kč. Saldo platební bilance se tak snížilo o 10,5 % na 48 mld. Kč.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena