Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Hospitality & Tourism Summit – Gastronomický den AHR ČR

Hospitality & Tourism Summit – Gastronomický den AHR ČR

Ve dnech 8. až 10. června 2010 se v hotelu Olympik Artemis - Praha uskuteční již 10. jubilejní ročník konference Hospitality & Tourism Summit na téma „Realita a naděje v cestovním ruchu. Nenechme ji uhasnout!“ Tato konference je pořádána pod záštitou ministra pro místní rozvoj Ing. Rostislava Vondrušky a s podporou agentury CzechTourism.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena