Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Evropané a cestovní ruch

Evropané a cestovní ruch

Tento průzkum byl proveden na žádost Generálního ředitelství Podnikání a průmysl EU. Byly analyzovány názory občanů členských zemí EU na cestování, podrobnosti jejich dovolených v roce 2009 a jejich očekávání na rok 2010. Zvláštní důraz byl kladen na finanční aspekt dovolených, tak jak cena začíná být primárním zájmem cestovatelů i průmyslu uprostřed finanční krize. Šetření se konalo od 7. do 11. září, zúčastnilo se ho 24.000 respondentů starších 15 let ze všech 27 členských zemí, 70 % dotazů se uskutečnilo telefonicky.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena