Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Dotazník "Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012"

Dotazník "Zjišťování u ubytovacích zařízení cestovního ruchu za rok 2012"

V souvislosti s potřebou zkvalitnit informace o cestovním ruchu realizuje MMR ČR ve spolupráci s ČSÚ statistické šetření zaměřené na subjekty aktivní v oblasti ubytování. Šetření je součástí vyhlášky č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012, v příloze 2 část II, resort MMR ČR. Účast v něm je povinná podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena