Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Celkové výdaje cestovního ruchu v národním hospodářství vzrostly meziročně o 1,5 % a dosáhly 238 mil

Celkové výdaje cestovního ruchu v národním hospodářství vzrostly meziročně o 1,5 % a dosáhly 238 mil

Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. Dle údajů ČSÚ z 1. března tvořil v roce 2014 necelá 3 % HDP a jeho podíl na celkové zaměstnanosti byl 4,4 %. Zaměstnáno v něm bylo 225 tisíc osob.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena