Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > Aktualizace dat ze Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

Aktualizace dat ze Satelitního účtu cestovního ruchu ČR

Český statistický úřad publikoval dne 4. března 2013 aktuální údaje ze Satelitního účtu cestovního ruchu České republiky, jediného zdroje statistických informací o cestovním ruchu umožňujícího relativně objektivní srovnání vývoje cestovního ruchu na mezinárodní úrovni. V první řadě se jedná o publikování dat za rok 2011 a dále o aktualizaci časové řady údajů za období 2003 – 2010.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena