Ministerstvo > Cestovní ruch > Informace a aktuality > 5. zasedání Česko - Ruské Mezivládní smíšené komise

5. zasedání Česko - Ruské Mezivládní smíšené komise

Ve dnech 14. a 15. září 2009 se Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor cestovního ruchu účastnilo již 5. Mezivládní smíšené komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci mezi Českou republikou a Ruskou federací pořádanou Ministerstvem průmyslu a obchodu v Praze.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena