Ministerstvo > Bytová politika > Publikace a analýzy > Publikace z oblasti bytové politiky > Dostupnost bydlení ve městech České republiky

Dostupnost bydlení ve městech České republiky

Originál:
Původně publikováno OECD v angličtině pod názvem :
Housing affordability in cities in the Czech Republic,
OECD Urban Policy Reviews © OECD 2021,
https://read.oecd.org/10.1787/bcddcf4a-en
Housing Affordability in Cities in the Czech Republic | READ online (oecd-ilibrary.org)

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena