Ministerstvo > Bytová politika > Služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostorů > Novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Novela vyhlášky o rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu

Spravedlivější pro ty, co topí úsporně
Zateplovat a rekonstruovat se vyplatí

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti novela vyhlášky č. 269/2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, a to pod novým označením č. 274/2023 Sb. Vychází vstříc uživatelům bytů i majitelům bytových domů, kteří chtějí šetřit teplem. Dosáhnout toho mohou úspornějším vytápěním v bytě a zateplením nebo rekonstrukcí budovy.
 
CO NOVELA PŘINÁŠÍ NOVÉHO?

  • Mění poměr základní a spotřební složky. 
  • Zohledňuje energetickou náročnost budovy.
  • Snižuje spodní limit u spotřební složky.
Základní princip rozúčtování nákladů bude stejný jako dosud. Celkové spotřebované teplo se nadále rozdělí na základní složku (která se rozpočítává dle výměry bytu) a spotřební složku (účtuje se dle naměřených hodnot spotřeby tepla v bytě). Jaké jsou novinky?

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena