Ministerstvo > Bytová politika > Dotace a programy

Dotace a programy

V rubrice naleznete podpůrné programy a dotační tituly poskytované v rámci bytové politiky. Vedle plného znění programů rubrika nabízí i doplňující texty týkající se podmínek pro žadatele či další informace související s realizací příslušných programů nebo dotačních titulů.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena