Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní byty

Zkrácení vázací doby platnosti podmínek pro dotované nájemní byty

Ministr pro místní rozvoj svými Rozhodnutími ministra č. 141/2013 č. 142/2013 vyhlásil Výzvy k předkládání žádostí o zkrácení vázací doby podmínek pro nakládání s byty postavenými s přispěním dotace v rámci programů a podprogramů vyhlašovaných ministerstvem pro místní rozvoj v letech 1997 - 2013. Výzvy se netýkají bytů se sociálním aspektem.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena