Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Výkladové stanovisko MMR

Výkladové stanovisko MMR

„Zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty“.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena