Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Stavební zákon zrychlí a zjednoduší povolování staveb

Stavební zákon zrychlí a zjednoduší povolování staveb

Návrh nového stavebního zákona plně koresponduje se schváleným věcným záměrem. Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlit povolování staveb, zjednodušit přebujelou administrativu, která ho provází a zajistit dodržování lhůt ze strany státu. A to současná verze splňuje.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena