Ministerstvo > Bytová politika > Informace a aktuality > Společné stanovisko MV, MMR a MF k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž

Společné stanovisko MV, MMR a MF k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž

Společné stanovisko Ministerstva vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí k řešení problému při převodech vlastnického práva k bytům, jejichž vznik byl spolufinancován ze státního rozpočtu.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena