Dotace EU a finanční analýza 2024 - České Budějovice

Typ akce: Seminář
Termín konání: 13. 2. 2024 9:00 - 16:30 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 
Uzávěrka přihlášek: 7. 2. 2024 16:00

Chcete získat informace, jak správně postupovat při zpracování finanční analýzy projektu spolufinancovaného z fondů EU?

Seminář svou tématikou navazuje na cyklus seminářů Dotace EU a finanční řízení a Dotace EU a CBA a je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z fondů EU.

Účastníci semináře získají přehled o různých formách a postupech zpracování finanční analýzy v rámci vybraných operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, důležitou součástí semináře budou také praktické ukázky.

Předpokladem efektivní účasti na semináři je znalost teoretických a praktických aspektů souvisejících s tvorbou finančního plánu projektu dle standardů finančního řízení a investičního rozhodování. 

Pro praktické ukázky a cvičení je vhodné mít s sebou vlastní notebook či obdobné mobilní zařízení.

Kapacita omezená, registrujte se prosím nejpozději do 7. 2. 2024.

Kontaktní osoba: Lenka Krejčová, e-mail: lenka.krejcova@mmr.gov.cz, tel.: 731 681 631

 

Pro registraci na akci pokračujte externím registračním odkazem: zde

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena