Dotace EU a ekonomická analýza 2024 - České Budějovice

Typ akce: Seminář
Termín konání: 14. 2. 2024 9:00 - 16:00 Přidat do svého kalendáře
Adresa místa konání: Jihočeský vědeckotechnický park, Lipová 1789/9, 370 05 České Budějovice 
Uzávěrka přihlášek: 7. 2. 2024 23:59

Chcete získat informace, jak správně postupovat při zpracování ekonomické analýzy projektu spolufinancovaného z fondů EU?

Seminář svou tématikou navazuje na cyklus seminářů Dotace EU a finanční řízení a Dotace EU a CBA a je určen pro cílovou skupinu žadatelů a příjemců podpory z fondů EU.

Pro praktické ukázky a cvičení je vhodné mít s sebou vlastní notebook či obdobné mobilní zařízení.

Účastníci semináře získají přehled o metodickém postupu a formách zpracování ekonomické analýzy v rámci vybraných operačních programů spolufinancovaných z fondů EU, důležitou součástí semináře budou také praktické ukázky.

Předpokladem efektivní účasti na semináři je znalost teoretických a praktických aspektů souvisejících se zpracováním finanční analýzy dle metodických standardů Cost-benefit analýzy (CBA).   

Kapacita omezená, registrujte se prosím nejpozději do 7. 2. 2024.

Kontaktní osoba: Lenka Krejčová, e-mail: lenka.krejcova@mmr.gov.cz, tel.: 731 681 631

Pro registraci na akci pokračujte externím registračním odkazem: zde

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena