Ministerstvo > Agentura pro sociální začleňování > Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality vzdělávání

Výzva pro obce ke spolupráci při zvyšování kvality vzdělávání

Výzva pro obce k intenzivní tříleté spolupráci při zvyšování kvality a dostupnosti základního vzdělávání pro děti se sociálním znevýhodněním, vč. dětí ze sociálně vyloučených lokalit

Agentura pro sociální začleňování (MMR) vyhlašuje výzvu pro obce ke spolupráci při zvyšování dostupnosti a kvality vzdělávání dětí a žáků se sociálním znevýhodněním, a to prostřednictvím systémových opatření ve vzdělávací soustavě obce a dalších navazujících sociálně-inkluzivních opatření.

Datum vyhlášení výzvy: 15. 12. 2023
Datum zahájení příjmu přihlášek: 15. 1. 2024
Datum ukončení příjmu přihlášek: 15. 3. 2024

Výzva může být v případě potřeby prodloužena.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit výzvu v případě potřeby opakovaně.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena