Brownfieldy

Podívejte se, co Ministerstvo pro místní rozvoj dělá v oblasti regenerace brownfieldů