Případové studie Hospodářsky a sociálně ohrožených území ORP Ústí nad Labem

Případové studie Hospodářsky a sociálně ohrožených území ORP Ústí nad Labem

27. 6. 2023

Ústecký kraj zpracoval a zveřejnil další ze série regionálních studií zaměřených na tzv. hospodářsky a sociálně ohrožená území, a to konkrétně pro správní obvod ORP Ústí nad Labem. Smyslem těchto studií je především ve vhodném měřítku analyzovat a identifikovat problémy v území, které jsou palčivé, dlouhodobé a nedaří se je dostatečně řešit prostřednictvím stávajících dotačních titulů.