Kariéra

Ministerstvo pro místní rozvoj vítá individualitu a podporuje diverzitu – nabízí respektující pracovní prostředí pro všechny, kdo splňují kvalifikační předpoklady a požadavky bez ohledu na pohlaví, rodinné závazky, věk, národnost či zdravotní hendikep.

Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí možnost služebního poměru dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě nebo pracovního poměru dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, záleží jen na Vaší volbě, která nabídka Vás zaujme.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena