Evropská unie > Spolupráce v rámci EU a mezinárodní vztahy > Spolupráce v rámci OECD > Závěrečná zpráva a výsledky projektu „Dostupnost bydlení ve městech v České republice"

Závěrečná zpráva a výsledky projektu „Dostupnost bydlení ve městech v České republice"

Projekt byl realizován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Generálním ředitelstvím pro podporu strukturálních reforem Evropské komise v rámci Programu podpory strukturálních reforem. Spolupracujícími pilotními městy na projektu byly Olomouc a Plzeň.

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena