Aktuální předsednictví v Radě EU

Termínem předsednictví se obecně rozumí předsedání jedné členské země v Radě Evropské unie. Tuto pozici si členské státy předávají po 6 měsících. Předsednictví je považováno za jeden z klíčových nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých zemí Evropské unie a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena