Veřejné zakázky

Po skončení přechodného období, tj. od 1. ledna 2021, se UK stalo třetí zemí ve všech ohledech a přestala pro něj platit veškerá unijní legislativa, včetně unijních předpisů relevantních pro oblast veřejných zakázek (tj. zejména směrnice č. 2009/81/ES, 2014/23/EU, 2014/24/EU a 2014/25/EU a nařízení č. 2195/2002 a 1370/2007).

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena