Evropská unie > Národní plán obnovy > Zefektivnění a posílení implementace národního plánu obnovy (4.1.4)

Zefektivnění a posílení implementace národního plánu obnovy (4.1.4)

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje výzvu subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace národního plánu obnovy.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena