Evropská unie > Národní plán obnovy > Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy - MS2014+ (4.1.4)

Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy - MS2014+ (4.1.4)

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, vlastník komponenty Národního plánu obnovy, vyhlašuje výzvu subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace Národního plánu obnovy (MS2014+). Výzva je určena pro jednoho žadatele – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena