Evropská unie > Národní plán obnovy > Výzvy - regenerace brownfieldů (2.8)

Výzvy č. 1 až 4 - regenerace brownfieldů

Státní fond podpory investic (SFPI), který je v působnosti Ministerstva pro místní rozvoj ČR, vyhlašuje čtyři výzvy komponenty 2.8 na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Výzvy jsou určeny pro územní samosprávné celky a některé také pro právnické osoby.

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena